Kilde

Sõna "Kilde" on taani keeles allikas, mis sobib hästi kirjeldama loovuse voolamist meis endis. Taanis asub Vallekilde Rahvaülikool, mille loominguline ja hubane õhkkond on olnud inspiratsiooniks Kilde Stuudio loomisel.

Heleni Puuorg

Lapsena õppisin klaverit, armastasin laulda ning joonistada. Kõige rohkem aga meeldis metsas mängida ning kujutada ette põnevaid seiklusi. Ülikooli ajal käisin Taanis Vallekildes Rahvaülikoolis õppimas, kus avastasin enda jaoks keraamika. Magistrikraadi omandasin Tallinna Ülikoolis Organisatsioonikäitumise erialal. 2019. aasta alustasin tööd lasteaias õpetajana ning läbisin Tallinna Ülikoolis täiendavad kursused. Lisaks olen töötanud eelkooliõpetajana. Lasteaiaõpetajana osalesin pidevalt lapse arengut toetavatel koolitustel. Olen Tallinna Ülikoolis õppinud maalimist ning läbinud erinevaid kunstiteraapia kursuseid.
Mulle meeldivad loovad ja kunstilised tegevused, mis kasvatavad ja toetavad lapse enesekindlust ning arendavad nende kujutlusvõimet. Mul kasvab kodus kaks tütart.

Scroll to Top